KAESER Partners Vietnam

Address
KAESER Partner VN Hanoi Ban Mai
19 Lê Văn Hưu Street,
Hai Bà Trưng District,
Hà Nội
To route planning in Google Maps
Partner in Hanoi

Ban Mai Co., Ltd.
19 Lê Văn Hưu Street,
Hai Bà Trưng District,
Hà Nội
Telephone: +84 3 4 9434 836
Telephone: +84 3 4 9434 837
Telephone: +84 3 4 9434 839
Fax: +84 3 4 9434 721
phantuan19@gmail.com
http://www.banmaico.com

Product range

  • Compressors for industry and trade

To route planning in Google Maps
Address
KAESER Partner VN Ho CHi Minh City Hoang
251T Lương Định Của,
Khu Phố 1, Phường An Phú,
Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Vietnam
To route planning in Google Maps
Partner in Ho Chi Minh City

HOANG NAM INDUSTRIAL TRADING & SERVICE COMPANY LIMITED
251T Lương Định Của,
Khu Phố 1, Phường An Phú,
Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
Vietnam
Telephone: +84 8 3740 2704
Fax: +84 8 3740 2707
info@hoangnamgmbh.com.vn
http://www.hoangnamgmbh.com.vn

Product range

  • Compressors for industry and trade

To route planning in Google Maps